19. Malované zpívání | Galerie v kapli
  • Pozvánka

    Pásmo animovaných lidových písní v podání žáků ZUŠ Bruntál.
    Doba trvání výstavy: 3.4.2014 - 14.6.2014