17. Vánoce | Galerie v kapli
  • Pozvánka

    Zapálení svíček betlémských světlem s hudebním vystoupením Junáků a žáků ZUŠ Bruntál.
    Doba trvání výstavy: 5.12.2013 - 25.1.2014
    Vystavováno: betlémy