07. Vánoční čas | Galerie v kapli
  • Pozvánka

    Zapálení svíček z včelího vosku betlémským světlem, hudební vystoupení žáků ZUŠ Bruntál a Junáků.
    Doba trvání výstavy: 16.12.2010 - 22.1.2011
    Vystavováno: betlémy, kovářské výrobky